• مهندس علیرضا عزیزی
  مهندس علیرضا عزیزی مدیر کارخانه و پروژه

  دارای مدرک فوق لیسانس برق و با بیش از 20 سال سابقه حضور موثر در صنعت و پروژه های کشوری

 • نسیم ملکشاهی
  نسیم ملکشاهی مدیر مالی و رئیس هیئت مدیره

  دارای مدرک فوق لیسانس مالی و با بیش از 17 سال سابقه کار مرتبط

 • نگار ملکشاهی
  نگار ملکشاهی مدیر امور حسابداری و کارشناس ارشد مالی

  دارای مدرک لیسانس حسابداری و فوق لیسانس مدیریت صنعتی، با بیش از 10 سال سابقه کار مرتبط

 • مهندس هادی اکرمیان
  مهندس هادی اکرمیان کارشناس ارشد فنی و مهندسی
 • سینا مرادی
  سینا مرادی کارشناس ارشد کنترل کیفیت
 • الهه حسین پور
  الهه حسین پور کارشناس ارشد فروش و بازاریابی