کارشناس فناوری اطلاعات

مهندس میلاد فرخی دارای مدرک کارشناسی نرم افزار با بیش از ده سال سابقه کار مرتبط