نسیم ملکشاهی

ازمدیران جوان شرکت پویه الکترونیک با مدرک فوق لیسانس حسابداری مالی با بیش از چهارده سال سابقه کاری و از اعضای هیئت مدیره شرکت پویه الکترونیک