بیژن فرخی

از فارغ التحصیلان دانشگاه امیرکبیر که در سال هفتاد شمسی به همراه جمعی از فارغ التحصیلان همین دانشگاه تصمیم به تاسیس شرکت صنایع تولیدی پویه الکترونیک گرفتند و به عنوان مدیر عامل نزدیک به سی سال در راستای اشتغال زایی و بی نیازی صنعت کشور از برندهای خارجی در این ضمینه تلاش میکنند